خانه / ۱۳۹۵ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

تحقیقی پیرامون معنای اَزْواجُهُ اُمَّهاتُهُمْ در آیه ۶ سوره احزاب (به همراه تحلیلی از واقعه ی جمل)

 تحقیقی پیرامون معنای اَزْواجُهُ اُمَّهاتُهُمْ در آیه ۶ سوره احزاب (به همراه تحلیلی از واقعه ی جمل)  در رابطه ى با تعبیر وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ در المیزان آمده است : اینکه زنان رسول خدا (ص) مادران امتند، حکمى است شرعى و مخصوص به آن جناب، و معنایش این است که همانطور که احترام مادر، بر هر مسلمان واجب، و ازدواج …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۱۴

ž ž  ž  ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی …

ادامه نوشته »

تحقیقی پیرامون اکراه در دین (به همراه نگرشی بر معیار آزادی بیان)

 تحقیقی پیرامون اکراه در دین (به همراه نگرشی بر معیار آزادی بیان)  نکته ای ابتدایی : مقاله ای که پیش رو دارید یک بحث تحقیقی پیرامون یکی از موضوعات مهم دینی است که می تواند ثمرات فوق العاده ای در جوامع اسلامی و غیر اسلامی داشته باشد. ضروری است که با توجه به اهمیت فوق العاده ی موضوع ، اهل …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۱۳

ž  ž  ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب …

ادامه نوشته »

حجیت فرازهای قرآن

حجیت فرازهای قرآن  سوال و جواب از بازاندیش : شما معمولا در تفسیر آیات قرآن معانی متعدد را قبول می کنید و حتی می گویید یک آیه ممکن است تا وسطش به صورتی معنا شود و با ادامه اش به صورت دیگری معنا داشته باشد. در واقع ، شما از آیات قرآن معانی زیادی استفاده می کنید و از هر …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۱۲

ž  ž  ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب …

ادامه نوشته »

خلط اراده ی تکوینی خدا با رضایت تشریعی او

خلط اراده ی تکوینی خدا با رضایت تشریعی او در آیه ۳۵ سوره نحل آمده است که مشرکین مى گفتند اگر خدا مى خواست ما و پدرانمان مشرک نبودیم. واقعا قصد مشرکین از این حرف چه بوده است و آیا ما نیز امروزه شبیه چنین حرف هایى مى زنیم یا نه؟ جواب : مشرکین با این حرف ، اراده ی …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۱۱

ž ž  ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب …

ادامه نوشته »

محرمیت فرزند خوانده به ناپدری و نامادری

 محرمیت فرزند خوانده به ناپدری و نامادری  چکیده : یکی از مسائلی که امروزه مورد سوال قرار می گیرد این است که اگر خانواده ای ، بچه ای را از پرورشگاه برداشتند آیا این بچه وقتی بزرگ شد بر نامادری یا ناپدری خود در امر حجاب محرم است یا نه؟ تقریبا تمام فقهاء گفته اند که در چنین موردی محرمیتی …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۱۰

ž  ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

تحقیقی پیرامون تعبیر التَّابِعِینَ غَیرِْ أُوْلىِ الْارْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ در آیه ۳۱ سوره نور

تحقیقی پیرامون تعبیر التَّابِعِینَ غَیرِْ أُوْلىِ الْارْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ در آیه ۳۱ سوره نور  طبق آیه ۳۱ سوره نور ، گروه یازدهم که زن مى تواند در برابر آنها اظهار زینت کند با تعبیر التَّابِعِینَ غَیرِْ أُوْلىِ الْارْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ بیان شده اند. راجع به این تعبیر چند سوال مطرح است : الف) مراد از تابعین چه کسانی هستند؟ ب) …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۹

ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

برداشت های مختلف از قرآن

برداشت های مختلف از قرآن  قرآن کتابی است که می توان از آن برداشت های مختلفی کرد و به یک برداشت محدود نمی شود. در تفسیر تسنیم از آقای جوادی آملی آمده است که وجوه احتمالی که در ۵ آیه ی اول سوره بقره است به یازده بیلیارد و چهار صد و هشتاد و چهار میلیارد و دویست و پنج …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۸

žž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

چیزی که نقطه ی قوت غرب دانسته می شود در اسلام به تمام معنا یافت می شود

چیزی که نقطه ی قوت غرب دانسته می شود در اسلام به تمام معنا یافت می شود امروزه یکی از نقطه های قوت دنیای غرب احترام به نظرات مختلف و بها دادن به فهم افراد است. هر کسی در دنیای غرب با هر عقیده ی دینی می توان زندگی کند و کسی کاری به او ندارد. اتفاقا در اسلام نیز …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۷

ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۶

žž دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

تأملی پیرامون آیات مربوط به روزه

 تأملی پیرامون آیات مربوط به روزه  آیات ۱۸۳ تا ۱۸۷ سوره بقره پیرامون بحث روزه می باشد که در ادامه نکات مربوط به این آیات بیان خواهد شد. در این نکات مطالب جدیدی نیز وجود دارد که البته خواننده باید با تحقیق و تفحص بیشتر و مشاهدۀ نظر مخالفان راجع به این نظرات جدید تصمیم بگیرد. شروع بحث :   …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۵

ž دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۴

ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

توصیه ی اسلام در مورد فکر و تحقیق و مطالعه و اندیشیدن

۱۰ نکته پیرامون توصیه ی اسلام در مورد فکر و تحقیق و مطالعه و اندیشیدن امروزه معمولا دین دار بودن ، تنها به ذکر گفتن و انجام اعمال ظاهری معرفی می گردد و دین داران ، کمتر اهل تحقیق و مطالعه هستند به صورتی که مثلا فرد ، حاضر است ساعت ها برای انجام یک کار ظاهری وقت بگذارد در …

ادامه نوشته »

آیه ۴۴ سوره ص از دیدگاه آقای غروی (حقوق زن در داستان ایوب نبی)

آیه ۴۴ سوره ص از دیدگاه آقای غروی : پرسش ۱ : تحیت و سلام امیدوارم در صحت و سلامت روحی و جسمی خوبی باشید.اخیراً به آیه‌یی برخوردم که مرتبط به حقوق زنان بود و طبق معمول چون به حقوق زنان تنه می‌زد، داد مستشرقین و اسلام ستیزان از یک طرف و زنانی که خوب البته سؤال در این زمینه …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۳

ž  دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت …

ادامه نوشته »

شبهاتی پیرامون روزه

شبهاتی پیرامون روزه دانلود به صورت فایل PDF   مقدمه : امروزه جوانان با شبهاتی راجع به دین رو به رو هستند و دوست دارند پاسخ قانع کننده ای درباره ی آن شبهات بشنوند. امروزه سوال ها از (چطور) به (چرا) تبدیل شده است. زمانی می پرسیدند چطور روزه بگیریم و امروزه می پرسند چرا روزه بگیریم؟ سوالات جوانان ، …

ادامه نوشته »

ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۲

دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت اجتناب …

ادامه نوشته »

دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) اشکال ۱

دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت اجتناب …

ادامه نوشته »

دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها)

درس اول

دفاع از قرآن – ردی بر کتاب (نقد قرآن اثر دکتر سُها) با توجه به انتشار کتاب نقد قرآن اثر منتقد قرآنی دکتر سُها (نام مستعار) وب سایت بازاندیش جلد اول نقد خود بر نقد جناب دکتر سُها را منتشر می نماید. به علت احتمال فیلترینگ سایت از قرار دادن متن اصلی کتاب دکتر سُها بر روی وب سایت اجتناب …

ادامه نوشته »

گفتگوهای پیامبران الهی و دعوت شدگان به دین

مربوط به گفتگوهای حضرت شعیب و حضرت نوح با قومشان شماره اول – مشتمل بر ۳۰ درس مجموعه ای که پیش رو دارید برای کار قرآنی در ماه رمضان تنظیم شده است. بحثی که در این مجموعه انتخاب شده است بررسی آیاتی است که در آنها به گفتگوهایی که بین پیامبران الهی و دعوت شدگان به دین صورت گرفته است …

ادامه نوشته »

در محضر قرآن (مشتمل بر ۱۲۰ نکته قرآنی در ۳۰ درس)

مشتمل بر ۱۲۰ نکته قرآنی در ۳۰ درس شماره اول- مربوط به سوره حمد و آیات ۱ تا ۱۹۶ سوره بقره مجموعه ای که پیش رو دارید برای کار قرآنی در ماه رمضان تنظیم شده است. در این مجموعه ۱۲۰ نکته ی قرآنی بیان گردیده است که مربوط است به سوره حمد و آیات ۱ تا ۱۹۶ سوره بقره و …

ادامه نوشته »

از ماه مبارک رمضان به بهترین وجه بهره ببریم

از ماه مبارک رمضان به بهترین وجه بهره ببریم در این نوشتار به ۲۰ نکته که باید در ماه رمضان مورد توجه قرار گیرد اشاره کرده ایم. باشد که با رعایت آنها بتوانیم هرچه بیشتر از این ماه استفاده کنیم. نکته ۱ :  از اینکه در هنگام افطار بیش از حد غذا بخوریم و تلافی گرسنگی طول روز را در …

ادامه نوشته »

نظر فقهی آیت الله مهدی طحانی پیرامون اعلام اول ماه

هو الحکیم المقدر فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (بقره ۱۸۵) نظر فقهی آیت الله مهدی طحانی پیرامون اعلام اول ماه از نظر علمی ، شروع هر ماه از زمان تولد یعنی بعد از مقارنه و خروج از تحت الشعاع می باشد و از نظر آداب شرعیه این ولادت اگر در هر محلی قبل از غروب آفتاب بود آن شب ، …

ادامه نوشته »

«دعا به وقت فرا رسیدن ماه رمضان»

(۴۴) و کان مِن دعائِه علیه‏السلام اِذا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضان‏ «دعا به وقت فرا رسیدن ماه رمضان» ترجمه استاد حسین انصاریاناَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى هَدانا لِحَمْدِهِ، وَ جَعَلَنا مِنْ اَهْلِهِ، لِنَکُونَ سپاس خدا را که ما را راهنما به سپاس خود شد، و شایسته آن نمود، تا از لِاِحْسانِهِ مِنَ الشّاکِرینَ، وَ لِیَجْزِیَنا عَلى‏ ذلِکَ جَزآءَ شکرگزاران احسان او گردیم، و به …

ادامه نوشته »

شمارش معکوس تا ماه مبارک رمضان

شمارش معکوس تا ماه مبارک رمضان با توجه به اینکه روزهای پایانی ماه شعبان را سپری می کنیم و چند روزی بیشتر تا ماه رمضان نمانده است خوب است که برای استفادۀ صحیح از ماه رمضان از همین الآن برنامه ریزی کنیم. انسان اگر می خواهد از چیزی بهترین استفاده را ببرد باید برنامه ریزی قبلی داشته باشد همچنانکه اگر …

ادامه نوشته »

آیا واقعا دین را می توان از علماء اخذ کرد؟

سوال : آیا واقعا دین را می توان از علماء اخذ کرد؟ جواب : هم بله و هم نه. توضیح اینکه از این باب که آنها راجع به دین وقت گذاشته اند و تخصص بدست آورده اند بله ، از باب رجوع جاهل به عالم می توان به آنها رجوع کرد ولی از باب اینکه بخواهیم هر چه گفتند بدون …

ادامه نوشته »

زنبور عسل!

خصوصیات زنبور عسل‏ در آیه ۶۹ سوره نحل راجع به زنبور عسل چنین آمده است: یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مخُّتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ  ترجمه: از شکم آنها [شهدى‏] نوشیدنى با رنگ‏هاى گوناگون بیرون مى‏آید که در آن درمانى براى مردم است. در این تعبیر قرآنى صفات جالبى براى زنبور عسل و خود عسل بیان شده است که علم امروزه …

ادامه نوشته »

میزان تأثیر اعمال زندگان برای مردگان

میزان تأثیر اعمال زندگان برای مردگان سوالی مطرح است که آیا اینکه برای مردگان دعا کنیم یا برای آنها خیرات انجام دهیم یا برای آنها قرآن بخوانیم تا چه حدی شرعی است و آیا انجام این اعمال برای آنها ثمره دارد و اگر دارد این ثمره به چه اندازه است؟ در جواب این سوالات باید گفته شود که اولا دعا …

ادامه نوشته »

قوانین اسلام و حقوق بشر قرن ۲۱

اشاره به برخی از قوانین اسلام که حقوق بشر قرن ۲۱ از آن فاصله ی بسیار دارد در مقاله ای که پیش رو دارید قصد داریم اثبات کنیم که برخلاف اینکه امروزه اسلام به عنوان دین جنگ معرفی می شود و چهره ای خشونت آمیز از آن به نمایش گذاشته می شود اتفاقا مهربانی و رعایت حقوق بشر در آن …

ادامه نوشته »

نکاتی پیرامون دین داری نوجوانان و جوانان

نکاتی پیرامون دین داری نوجوانان و جوانان نکته ۱ : امروزه فرزندان ما نسبت به دین با دو مشکل رو به رو هستند : الف) بی دینی : به این معنا که به طور کلی نسبت به دین بی تفاوت می شوند. ب) بد دینی : به این معنا که دین را به صورت اشتباه می آموزند. توجه داشته باشیم …

ادامه نوشته »

درباره فیلم « محمد رسول الله ( ص ) » :

درباره فیلم « محمد رسول الله ( ص ) » : ساختن فیلمی در وصف مهربانی های خاتم انبیاء و به تصویر کشیدن چهره ای راستین از ایشان، در وضع آشفته این روزهای گیتی پهناور، ضروری به نظر می رسید و مجید مجیدی به درستی در این وضعیت به سراغ ساخت اثری پر هزینه و بین المللی درباره زندگی حضرت …

ادامه نوشته »

توضیحاتی راجع به اعجازِ متنیِ قرآن

 توضیحاتی راجع به اعجازِ متنیِ قرآن  متن قرآن متنی است که هرکسی که خوب با زبان عربی آشنا باشد می فهمد با بقیۀ متون متفاوت است و هیچ متن دیگری مثل آن نیست و این مسأله خیلی روشن است. خود بنده یا حتی جوانانی که روی قرآن کار کرده اند وقتی متن قرآن خوانده می شود می فهمیم که این …

ادامه نوشته »

تحقیقی پیرامون حدیثی که برای زنان نقص هایی بیان کرده است!

تحقیقی پیرامون حدیثی که برای زنان نقص هایی بیان کرده است در خطبه ۸۰ نهج البلاغه آمده است : مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ کَشَهَادَهِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا …

ادامه نوشته »