خانه / تفسیر / سوالاتی که در تفسیر سوره قدر باید جواب داده شود

سوالاتی که در تفسیر سوره قدر باید جواب داده شود

سوالاتی که در تفسیر سوره‌ی قدر باید جواب داده شود

سوال ۱ : چرا ضمیر در إِنَّا أَنزَلْنَاهُ به صورت جمع آمده است با اینکه خدا قرآن را نازل کرده است؟

سوال ۲ : ضمیرِ (ه) در أَنزَلْنَاهُ به چه چیزی برمی گردد؟ آیا این مطلب صد درصد است که ضمیر به قرآن برمی گردد؟ آیا ممکن است ضمیر به چیز دیگری برگردد؟

سوال ۳ : آیا سوره قدر با سوره قبلی یعنی علق و سوره بعدی یعنی بینه ارتباطی دارد؟ اصلا آیا سوره های قرآن به خصوص سوره های جزء ۳۰ دارای پیوستگی و ارتباط هستند یا نه؟

سوال ۴ : چرا تعبیر لیله القدر در سه آیۀ اول این سوره تکرار شده است در حالی که می توانست به جای برخی از آنها ضمیر بکار رود؟

سوال ۵ : آیا تاء در ِ لَیْلَهِ معنای خاصی دارد؟ چرا بجای لیله از لیل استفاده نشده است؟

سوال ۶ : اینکه قرآن شب قدر را لیله نامیده است در حالی که ما می گوییم لیالی قدر یا شب های قدر آیا اشکال دارد؟ در واقع اگر قرآن شب قدر را مفرد بکار برده است چرا ما آن را به صورت جمع بکار می بریم؟

سوال ۷ : علت نامگذاری شب قدر به لیله القدر چیست؟

سوال ۸ : چرا شب به عنوان نزول قرآن انتخاب شده است؟ آیا اشکالی داشت قرآن در روز نازل شود؟ به طور کلی آیا ما روز قدر هم داریم؟

سوال ۹ : اگر قرآن در طول ۲۳ سال بر پیامبر نازل شده است چرا در سورۀ قدر آمده است که قرآن در شب قدر نازل شده است؟ آیا اینکه می گویند قرآن دو نزول داشته است ، یکی نزول دفعی و یکی تدریجی صحیح است؟

سوال ۱۰ : اینکه گفته شده است که شب قدر در ماه رمضان است دلیلش چیست؟

سوال ۱۱ : اگر شب قدر در ماه رمضان است پس اینکه می گویند پیامبر در ۲۷ رجب به پیامبری مبعوث شد و آیات ابتدایی سورۀ علق اولین آیاتی بود که بر او نازل گردید به چه معناست؟

سوال ۱۲ : اگر قرآن در شب قدر نازل شده است آیا ما در این شب نسبت به قرآن وظیفه ای نداریم؟ آیا می توان از نزول قرآن در شب قدر نتیجه گرفت که ما نیز باید در شب قدر بیشتر بر روی قرآن کار کنیم؟

سوال ۱۳ : اگر شب قدر در ماه رمضان باشد کدام شب از ماه رمضان است؟

سوال ۱۴ : چرا شب قدر دقیقا مشخص نیست که کدام شب است؟ آیا اشکالی داشت که دقیقا روشن باشد؟

سوال ۱۵ : تعبیر وَ مَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ دقیقا چگونه باید معنا شود و چه مطلبى را مى رساند؟ آیا از این تعبیر بدست می آید که پیامبر نیز عظمت شب قدر را نمی تواند درک کند؟

سوال ۱۶ : چرا شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ مگر این شب چه خصوصیتی دارد؟

سوال ۱۷ : چرا قرآن برای برتری شب قدر از عنوان (ماه) ، استفاده کرده در حالی که می توانست بگوید از صد سال بهتر است؟

سوال ۱۸ : هزار ماه تقریبا ۸۳ سال است. آیا عدد ۸۳ نکته ای دارد؟

سوال ۱۹ : آیا هزار ماه ، موضوعیت دارد؟ یعنی شب قدر از ۱۰۰۱ ماه ، بهتر نیست؟

سوال ۲۰ : بهتر بودن شب قدر از ۱۰۰۰ ماه از چه لحاظ است؟ آیا خوابیدن در این شب نیز بهتر از خوابیدن در شب های دیگر است؟ در واقع بهتر بودن شب قدر بر هزار ماه ، آیا مطلق است یا اینکه در صفات خاصی این برتری وجود دارد؟ مثلا آیا انعقاد نطفه در شب قدر نسبت به شب های دیگر ارجحیت دارد؟

سوال ۲۱ : اینکه کسی در شب قدر به عبادت بپردازد آیا واقعا ارزشش بیشتر است از کسی که در هزار ماه ، هر شب عبادت کند؟

سوال ۲۲ : آیا واقعا ممکن است زمانی به صورت ذاتی از زمان دیگر بهتر باشد یعنی خدا آن را بهتر خلق کرده باشد یا اینکه بهتر بودن یک زمان بر زمان دیگر به خاطر اتفاقاتی است که در آن می افتد؟ در واقع آیا شب قدر ذاتا برتری دارد یا اینکه به خاطر اتفاقاتی که در آن می افتد برتر شده است؟

سوال ۲۳ : آیا شب قدر در امت های گذشته نیز وجود داشته است؟

سوال ۲۴ : آیا شب قدر فقط همان شبی بوده است که قرآن در آن نازل شده است یا اینکه هر سال تکرار می شود؟

سوال ۲۵ : اینکه قرآن می گوید در شب قدر ملائکه و روح نازل می شوند سوالی که مطرح است این است که برای چه چیزی نازل می شوند؟

سوال ۲۶ : ملائکه و روح که در شب قدر نازل می شوند به کجا نازل می شوند و واقعا آیا به زمین می آیند و در زمین دور می زنند یا اینکه به مکان خاصی می روند؟ به طور کلی نزول ملائکه و روح به چه صورت است؟

سوال ۲۷ : مراد از مِن کُلّ‏ِّ أَمْرٍ چیست؟ این عبارت چه معنایی دارد؟

سوال ۲۸ : مراد از روح که در کنار ملائکه به آن اشاره شده است چیست؟

سوال ۲۹ : در شب قدر واقعا چه اتفاقی می افتد؟ اینکه گفته می شود که در این شب مقدرات انسان ها مشخص می شود آیا صحیح است و در صورت صحت به چه معناست؟ مگر مقدرات انسان نزد خدا مشخص نیست؟ آیا نیازی هست که هر سال مقدرات ، مشخص شود؟ و آیا دعا کردن در شب قدر در تنظیم مقدرات انسان اثری دارد؟

سوال ۳۰ : منظور از سلام بودن شب قدر چیست؟ اصلا عبارت (شب قدر سلام است) آیا عبارت مفهومی است؟ مگر شب می تواند سلام باشد؟ بهتر نبود گفته شود که (شب قدر سالم است یا شب قدر سلامتی به همراه دارد)؟

سوال ۳۱ : آیا از آیۀ آخر سوره قدر بدست می آید که شب های دیگر سال ، سلام نیست؟

سوال ۳۲ : در آیه سَلَامٌ هِىَ حَتىَ‏ مَطْلَعِ الْفَجْرِ چرا از (حتى) استفاده شده است در حالى که مى توانست بگوید : سَلَامٌ هِیَ اِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ؟

سوال ۳۳ : چرا در آیۀ آخر سورۀ قدر واژۀ سلام بر (هی) مقدم شده است در حالی که قاعدتا باید (هی) بر سلام مقدم باشد؟ همچنین چرا با اینکه سلام ، واژه ای مذکر است از (هی) در این آیه استفاده شده است؟

سوال ۳۴ : برخی افراد در خواندن سوره قدر سلام را به آیۀ قبلی وصل می کنند و اینگونه می خوانند که : بِإِذْنِ رَبهِِّم مِّن کُلّ‏ِّ أَمْرٍ(۴) سَلَامٌ و در اینجا وقف مى کنند و سپس مى گویند : هِىَ حَتىَ‏ مَطْلَعِ الْفَجْرِ آیا اینگونه خواندن صحیح است؟

سوال ۳۵ : مطلع فجر دقیقا چه زمانی است؟ آیا فجر صادق است یا کاذب یا اینکه مراد از فجر ، طلوع خورشید است؟

سوال ۳۶ : مراد از اینکه پس از مطلع فجر دیگر سلام وجود ندارد به چه معناست؟ آیا پس از طلوع فجر اتفاقی می افتد؟

سوال ۳۷ : وظیفۀ ما در شب قدر چیست؟ اصلا آیا باید در این شب کار خاصی انجام داد؟

سوال ۳۸ : به صورت مستند چه اعمالی از طرف معصومان برای شب قدر ذکر شده است؟ مثلا آیا قرآن به سر گرفتن در شب قدر سند صحیح دارد؟

سوال ۳۹ : شب قدر به افق کدام نقطه باید حساب شود؟ آیا شب قدر در سرزمین های مختلف متفاوت است یا اینکه در کل کرۀ زمین یک شب است؟ آیا ممکن است شب قدر در عربستان امشب و در ایران فردا شب باشد؟

سوال ۴۰ : آیا شب قدر افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد به این معنا که شب سرنوشت ساز هر فردی شب قدرش است؟ پس شب قدر من امشب و شب قدر دوستم ، چه بسا یک ماه دیگر است.

همچنین ببینید

نکات تفسیری آیات مربوط به جنگ احد

نکات تفسیری آیات مربوط به جنگ احد (تفسیر آیات ۱۲۱ تا ۱۸۰ سوره آل عمران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *