خانه / اعتقادات / شیعه شناسی / امام علی (ع)

امام علی (ع)

در این قسمت مباحث مربوط به امام علی ع و مسائل مربوط به متون منقول از ایشان مطرح می شود.

تحلیلی پیرامون مفاد حدیث سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی

 تحلیلی پیرامون مفاد حدیث  سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی  گروهی می خواهند از این حدیث استفاده کنند که حضرت علی از همه چیز عالم با خبر است. حال در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم که آیا چنین استفاده ای صحیح است یا نه؟ دقت شود که برخی از روایات ممکن است در فضای خاص خودش معنای صحیحی داشته باشد ولی …

ادامه نوشته »