شرح

تفسیر سوره انشراح

نکته ۱ : برای این سوره چند نام گفته شده است : الف) سوره شرح ب) سوره الم نشرح ج) سوره انشراح دقت شود که شرح و انشراح هر دو مصدر هستند و تفاوت آنها در این است که شرح مصدر ثلاثی مجرد و انشراح مصدر ثلاثی مزید از باب انفعال است و تفاوت معنایی این دو در این است …

ادامه نوشته »