فجر

تفسیر سوره فجر

نکته ۱ : دررابطۀ با قسم های ابتدایی این سوره تفاسیر مختلفی بیان شده است که خواننده برای آشنایی با آن نظرات می تواند به تفاسیر قرآن مراجعه کند. ما در اینجا نظر خود را پیرامون این آیات بیان می کنیم : به نظر می رسد که برای فهم دقیق قسم های ابتدایی این سوره باید به جواب قسم نیز …

ادامه نوشته »