خانه / تفسیر / جزء 11 تا 15 / سوره کهف تا آیه 74

سوره کهف تا آیه 74

در این قسمت به تفسیر سوره کهف تا آیه 74 می پردازیم

تفسیر آیات ۹ تا ۲۶ سوره کهف

در این مجموعه، تفسیر داستان اصحاب کهف که در آیات ۹ تا ۲۶ سوره کهف آمده است بیان شده است. در تفسیر این آیات به تفاسیر متعددی از قرآن رجوع شده است که در زیر نام مهمترین این تفاسیر که بیشترین رجوع را به آنها داشته ام آورده می شود: تفسیر الفرقان – روح المعانی – الوسیط – المیزان – …

ادامه نوشته »