الرحمن

تفسیر سوره الرحمان

مقدمه : آنچه که در این مجموعه می خوانید آشنایی با سوره الرحمان است. برای آشنایی هر چه بیشتر با این سوره ابتدا به ترجمه‌ی روان آیات این سوره اشاره شده و سپس نمودار این سوره به صورت دسته بندی شده ارائه داده شده است و بعد از آن به تفسیر این سوره پرداخته ایم. موضوع کلی این سوره بیان …

ادامه نوشته »