دین اسلام و تحلیل های نوین و به دور از تعصب از مبانی و مسائل اسلامی با رویکر قرآن محوری و قرآن پژوهی و عقل گرایی

آخرین نوشته ها

عزاسازی یا عزاداری؟!

چه بیاموزیم؟

سند زیارت عاشورا؟!

دو نکته تفسیری قرآنی

مقایسه ی اعتقادی

سجده با چانه!

شبهه ی حبط عمل

بررسی دو حدیث

سه موضوع دینی!

گفتار نیک در قرآن؟!

سه آیه سه تفسیر!

درجات شرک

سه نکته دینی

موسیقی و پاسور؟!

نقل های تاریخی!

شفای مریضان در مشهد

سه نکته!

دین شناسی مردم!

داعش و ثمرات آن!!!

هدایت و ضلالت!

دنیاگرایان؟

اکمال دین؟!

فهم های مختلف از دین؟

سلام نماز؟!

آمین یا الحمدلله؟

پیامبر و آزادی بیان؟

شرک و بخشش؟!

ضامن آهو؟!

توسل؟؟!

طول دادن سجده آخر؟!!

جنگ و اجبار!!؟

طلاب غیر حوزوی!!!

سند ذکر ایام هفته؟؟

امین الله؟؟؟

سیگار در قرآن؟!

ناشناخته در قرآن؟!

نماز خوان واقعی؟!

روایات منقوله؟!

اسلام و بمب اتم؟

خشونت و ذات اسلام؟؟!

فال بد زدن!!

قرآن خواندن و شیطان؟

استناد داعش!!

بی احترامی به پیامبر؟!

هدف وسیله را توجیه می کند؟!

حدیثی معروف!

آیه ای دو سویه!

صدای مردگان!!!

نقل های تاریخی؟

تقدیم مرد بر زن؟!

روضه خوانی؟!!!

گریه آسمان و زمین؟؟

آیه ای توحیدی

دو تعبیر قرآنی؟

نقد مطهری و حوزه!

دست بر چشم و آیه الکرسی!؟

نکته ریز قرآنی؟

سوگند ایوب؟!

معانی متفاوت!؟

شبهه به مجازات قرآن!

غیر مضار؟

۱۸ کلید؟!

اگر خدا می خواست؟

مشاجره با خدا!؟؟

حرمت طلا برای مرد؟!

یا حمید بحقّ محمّد!!!

معنای واژه حول؟

درخواست از مرده!؟

فرق بین مسکین و مستکین؟

یک حدیث؟!

انواع شرک

چگونه روی قرآن کار کنیم؟

اختلاف مذموم!